czechy ciekawe miejsca w kraju
czechy ciekawe miejsca w krajuczechy ciekawe miejsca w kraju

  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
 

  Abonnieren
   Letztes Feedbackhttp://myblog.de/pragawycieczka

Gratis bloggen bei
myblog.de

czechy ciekawe miejsca w kraju

Werbung

Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od nordowego œwitu graniczy z Polską, od zachódu oraz nordowego zmroku z Niemcami, od południa z Austrią, a od gorącego orientu ze Słowacją. Stolicą a najogromniejszym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech dziejowych krainy – Czech właściwych, Moraw zaœ czeskiej części Śląska. Na nawierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln figur, z czego 94% owe Czesi. Państwo czeskie rozdziela się na czternaście obrębów. Czechy są rzeczpospolitą parlamentarną, ludowładczym państwem sprawiedliwa o liberalnym systemie szczebli, bazującym na poufałej rywalizacji ekip a czynów statecznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym narządem przewag legislacyjnej jest parlament z Izbą Poselską oraz Senatem, kompetencyj wykonawczej szereg z czternastoma ministerstwami, i kompetencyj sądowniczej Sąd Konstytucyjny a Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, zon Schengen, Rady Europy, OECD oraz Grupy Wyszehradzkiej. czechy ciekawostki Czechy ciekwostki Według Banku Światowego Czechy należą do 31 najbogatszych brzeżków świata pod asumptem zysków per capita. Procent rezydentów Republiki Czeskiej żyjących poniżej progu ubóstwa istnieje pomijalny. Czechy demonstrują stosunkowo niewielki poziom nierówności w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi obywatelami i stosunkowo równoważoną redystrybucję majątku. Bezrobocie istnieje od dłuższego okresu na bezwstydnym poziomie, znacznie wobec średniej brzegów rozwiniętych. W indeksie śladu ekologicznego Czechy są w zestawieniu do drugich brzegów rozwijanych poważnie mniejszym dłużnikiem ekologicznym. Według Indeksu Transparency International z 2013 r. Czechy frapują 5. położenie wśród najwybitniej przekupionych skrajów w UE. W 2008 r. Czechami pobudzał zastój oszczędny, oraz gospodarka czeska pogrąża się w monotonnoœci. Czechy ciekawostki Nazwa Czechy (czes. Čechy) pojawia się po raz pierwszy w źródłach zapisywanych w IX wieku. W 1777 roku pojawia się młodsza nazwa Česko, będąca produktem przebiegów słowotwórczych zachodzących wówczas w jeżyku czeskim. Po 1993 roku obrało się używać wymienię Čechy jak określenie Czech właściwych, podczas gdy Česko posiadało symbolizować wykapany obrębek, ogólnie z Morawami i tzw. Śląskiem Czeskim. Podział ten istnieje nieczysto ogólnikowy natomiast onymi jest ściśle trzymany. Szczególne kontrowersje nazwa kraju budzi na Morawach, ze asumptu na wyczucie odrębności narodowej części Morawian[18">, zaœ wcześniejsze przymiarki stanowienia nazw obrębu jako Republiki Czeskomorawskiej[19">. Czechy ciekawostki Współcześni językoznawcy zrzeszają okreœlę Czechy z rdzeniem čel-, w którym miało dojść do wyrazistej inwersji l w chь. Rdzeń ów zalega też w wielu innych słowach, np. čeleď (czeladź zaœ člověk (człowiek). Liczne przykłady w jeżykach słowiańskich koncesjonują gdybać, iż nazwa wykreowana z koœćca čel- natomiast hipokorystycznego morfemu -chь miała prawdziwie nazywać „członka klanu, ziomka” albo poniekąd „człowieka”. Nazwą tą podawało się jedno czyli więcej plemion słowiańskich zamieszkujących w periodzie średniowiecza Kotlinę Czeską.czechy ciekawostki. Łacińska nazwa Czech – Bohemia (Boiohaemum), czerpie od nazw celtyckiego plemiona Bojów, którzy zasiedlali Kotlinę Czeską w czasie starożytnym. Od nazw łacińskiej pochodzi także niemiecka nazwa kantu Böhmen zaœ francuska Bohême. Stąd tąż bohema, w oznaczaniu cyganeria artystyczna.czechy ciekawostki
29.6.15 01:10


Werbung

Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung